Про Асоціацію

Громадська спілка «Калуська районна Асоціація футболу»

Громадська спілка «Калуська районна Асоціація футболу» заснована установчими зборами в м. Івано-Франківську 22 травня 2021 року. Засновниками новоствореної спілки виступили Федерація футболу Калуського району, Федерація футболу міста Калуша, Рожнятівська районна федерація футболу, Долинська районна федерація футболу, Болехівська міська федерація футболу та Громадська спілка «Івано-Франківська обласна асоціація футболу».

Калуська районна Асоціація футболу – це організація зі статусом юридичної особи, яка створена у відповідності до Закону України «Про громадські об’єднання» та іншого чинного законодавства України.

Асоціація є громадським об’єднанням фізкультурно-спортивного спрямування, що здійснює свою передбачену Статутом діяльність на території адміністративно-територіальні межі Калуського району Івано-Франківської області.

Метою діяльності Асоціації є розвиток та популяризація футболу на території району, направлені на зростання рівня масовості цього виду спорту серед усіх верств населення країни, а також провадження оздоровчої, аматорської, спортивної, культурної, просвітницької, освітньої та наукової діяльності в сфері футболу, впровадження та реалізація фізкультурно-спортивних, реабілітаційних, для інвалідів (дітей-інвалідів) та соціальних програм.

Офіційний логотип ГС «Калуська РАФ»

Громадська спілка «Калуська районна Асоціація футболу» є юридичною особою, що наділена правами та обов’язками які має юридична особа згідно з законодавством України. Правовою основою діяльності Асоціації є Конституція України, законодавство України, статути, регламенти, директиви та рішення органів ІФАФ, УАФ, УЄФА, ФІФА, а також інші регламентні документи та рішення загального характеру, що приймаються Асоціацією у межах її статутних повноважень.

Управління Асоціацією проводиться на демократичних засадах, принципах гласності, підпорядкованості і підзвітності органів управління в установленому Статутом порядку, дотримання виконавчої дисципліни та статутних і регламентних документів ІФАФ, УАФ, УЄФА, ФІФА.

Керівними органами Громадської спілки «Калуська районна Асоціація футболу» є: Конференція, Виконавчий комітет і Голова Асоціації.

Голова Громадської спілки «Калуська районна Асоціація футболу»

Цюпер Руслан Богданович

Народився: 30 вересня 1975 року

Обраний на посаду Голови Громадської спілки «Калуська районна Асоціація футболу» 22 травня 2021 року

Асоціація здійснює свою діяльність за допомогою адміністрації Асоціації, постійних комітетів Асоціації, Ревізійної комісії  та Органів здійснення футбольного правосуддя (Контрольно-Дисциплінарний комітет, Апеляційний комітет).

Вищим органом управління Асоціації є Конференція. Чергова Конференція проводиться не рідше ніж один раз на рік. Обов’язковим питанням чергової Конференції є розгляд та затвердження звітів Виконавчого комітету та Голови Асоціації.